Restaurování není renovace !

RESTAUROVÁNÍ = obnova parket „SE“ zachováním jejich historické i finanční hodnoty Restaurování jsou opatření, která jsou nezbytná pro zachování dřevěných podlah v jejich původní podobě. Opatření jsou často nákladná a časově náročná. Jde o zachování původní podlahy a nebo její opětovné vybudování do detailu. Provádění restaurátorských prací v našem provedení znamená maximální šetrnost k původním […]

Z historie parketáren I.

Vojtěch Lanna starší – podnikatel v mnoha oborech, mecenáš a majitel parketárny – Rok 1840 je považován za počátek průmyslové výroby parket. Ve Francii byla založena firma Huot Parquets. Od té doby se v měšťanských domech používají individuálně vyráběné kazetové parkety pouze do reprezentativních prostor, a do ostatních místností pak parkety vyráběné v továrnách. Od […]

Workshop na katedře architektury FSv ČVUT

Dne 7.10.2021 jsme připravili v rámci workshopu „Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století“ dílnu „Parkety“. Téma workshopu: Nejčastější problémy stavebních konstrukcí na městských činžovních domech proběhly v atriu Fakulty stavební ČVUT dílny, ve kterých si studenti mohli prakticky vyzkoušet následující problematiky obnovy: 1. stanoviště: Parkety (RENSPOL, René Caran) 2. […]

Z restaurátorské praxe – Zámek Groot-Bijgaarden Belgie

Workcamp Parquet 2021 | 4.-11.9.2021 | Zámek Groot-Bijgarden, Dilbeek, Belgie – První týden v září jsme uspořádali již 6. ročník mezinárodního workcampu pro restaurátory a parketáře. Letošního ročníku se zúčastnilo 28 parketářů z celkem 14 zemí. V rámci workcampu jsme zrestaurovali parkety z roku 1690 v hlavním sále zámku tradičními technologiemi. Dále program zahrnoval celou […]

Z historie povrchové úpravy parket v Evropě (2)

Po pracném čištění pomocí písku, drhnutí mýdlovou vodu nebo později drátkování ocelovou vlnou došlo v oblasti ochranných nátěrových hmot na dřevo k výraznému posunu ve 30. letech 20. století. Vývoj se od té doby prakticky nezastavil a, ať už jsme příznivci laků, olejů nebo vosků, výběr produktů k ručnímu zpracování je velmi široký. Je nutné […]

Historie povrchové úpravy parket v Evropě (1)

Ze starých receptů – Historie povrchových úprav dřevěných podlah je stejně dlouhá jako historie samotných dřevěných podlah. Spolu se začátkem používání dřeva na podlahách vznikla i potřeba jejich ochrany, údržby a čištění. Až do konce 13. století se v Evropě používala zejména metoda pokrytí podlahy ochrannou vrstvou, která se podle potřeby vyměňovala. K tomu se […]

Historické vzory parket (4)

Intarzie, Inkrustace, Marketerie – jsou techniky vykládání dřeva jinými dřevinami, případně dalšími materiály. Inkrustace Je nejstarší technika vkládání dřevěných nebo jiných dekorativních materiálů do povrchu podkladní desky. Kromě barevných dřevin se do podkladní vrstvy vkládali například kovy, alabastr, slonovina, kosti, drahé kameny, porcelán nebo se do podkladu zatloukali hřebíky či dráty nebo se vysekané nebo […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek