Tradiční voskování na zámku Náchod

„Zámecký komplex v Náchodě tvoří pět nádvoří a několik hlavních budov. Státní zámek Náchod byl
ve své historii honosným knížecím sídlem i majestátným fortifikačním celkem. Leží na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Z gotického hradu, založeného v polovině 13. století, byl na přelomu
16. a 17. století přestavěn na renesanční zámek. Svou současnou architektonickou podobu získal během přestaveb a interiérových úprav v 17. a 18. století. Mezi nejvýznamnější majitele Náchoda patřili čeští králové, Smiřičtí ze Smiřic, italský rod Piccolominiů, Kuronští a německý knížecí rod Schaumburg-Lippe,“ řekla nám o historii Ing. arch. Iva Kysilková, kastelánka zámku.

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY

Od roku 2001 je náchodský zámek chráněn jako národní kulturní památka. Je ve vlastnictví státu, správu zajišťuje Národní památkový ústav a je pří- stupný veřejnosti. Návštěvníci si mohou vybírat z několika prohlídkových okruhů. Okruh Zámek Piccolominiů zahrnuje reprezentační prostory prvního patra s historickými interiéry z období 17. a 18. století. Prohlídka druhého patra zájemce přenese do doby posledních majitelů náchodského panství – významný rod Schaumburg-Lippe se představuje na příběhu Viléma Karla Augusta a jeho ženy Bathildis Amalgunde, kteří zámek se svými dětmi obývali v druhé polovině 19. století. Za pěkného počasí se lze podívat take do obranné věže s hladomornou a pro děti je určena speciální expozice Na dvoře vévodském.

ZAJÍMAVOSTI

Město Náchod je spjaté s díly Josefa Škvoreckého a Aloise Jiráska. Na zámku žila kněžna Vilemína Zaháňská, známá z Babičky od Boženy Němcové. Jako řada zámků se i ten náchodský objevil ve filmu, detek- tivce Případ mrtvých spolužáků a pohádce Tajemství Lesní země. A co v něm ještě uvidíte? Sbírku bruselských gobelínů, obrazy květinových zátiší, gotické sklepy, medvědárium, vyhlídkové terasy, anglický park a francouzskou zahradu.

PARKETOVÉ PODLAHY

Parketové podlahy v reprezentačních a soukromých prostorách s his- torickými interiéry z období 17. a 18. století, kdy Náchod vlastnili italští Piccolominiové, se bohužel nedochovaly. V polovině 70. let 20. století byla zahájena celková obnova zámku včetně statického zajištění základů a zdiva a renovace venkovních sgrafitových omítek. V rámci těchto prací byly vyměněny i původní podlahy za strojově vyráběné vlysy z dubu a jsou položeny do stromečku nebo parketových čtverců z javoru s lemem z dubu. Parkety jsou položeny symetricky, aby byla zachována geometrie prostoru a čtverce evokují jednoduchý vzor prvních tabulových parket.

VOSKOVÁNÍ PARKET

Správa náchodského zámku v roce 2021 dokončila náročnou reinstalaci hlavního prohlídkového okruhu a na konci roku 2022 ji pracovníci společnosti Renspol doplnili obnovou parketových podlah, které si návštěvníci mohou

prohlédnout v nové sezoně. Obnova probíhala po bezmála padesáti letech. Po několikastupňovém hloubkovém čištění byly parkety ošetřeny tradičními vosky. V případě zámeckých parket je obzvlášť důležité volit takovou povr- chovou úpravu, která je obnovitelná bez nutnosti celoplošného broušení. Povrchová úprava není jen otázkou vzhledu. Volba vhodné úpravy závisí na mnoha faktorech. V případě zámeckých parket je výběr ovlivněn zejména požadavkem podlahy pravidelně šetrně čistit a obnovovat ochrannou vrstvu bez nutnosti použití brusky, tak aby byly parkety zachovány i pro příští generace. Vosk zajišťuje jejich účinnou ochranu a zároveň možnost šetrné obnovy.

ŠPANĚLSKÝ SÁL

Jednou z místností, kde společnost Renspol práce prováděla, byl Španěl- ský sál. Ten je vyzdoben raně barokními malbami, které doplňuje bohatá rokoková štukatura a nástropní freska. Na podlaze jsou položeny vlysy z javoru do šachovnice a rozdělené do čtverců dubovými lemy. Část par- ket byla natřena a část byla bez povrchové úpravy. Cílem bylo sjednotit optiku a povrchovou úpravou. Tak jako v ostatních místnostech i zde byl použit tradiční vosk.

Michaela Reichlová, René Caran www.parquet-renspol.cz Foto: archiv NPÚ a firmy RENSPOL

ZAJÍMAVOSTI

Město Náchod je spjaté s díly Josefa Škvoreckého a Aloise Jiráska. Na zámku žila kněžna Vilemína Zaháňská, známá z Babičky od Boženy Němcové. Jako řada zámků se i ten náchodský objevil ve filmu, detek- tivce Případ mrtvých spolužáků a pohádce Tajemství Lesní země. A co v něm ještě uvidíte? Sbírku bruselských gobelínů, obrazy květinových zátiší, gotické sklepy, medvědárium, vyhlídkové terasy, anglický park a francouzskou zahradu.

PARKETOVÉ PODLAHY

Parketové podlahy v reprezentačních a soukromých prostorách s his- torickými interiéry z období 17. a 18. století, kdy Náchod vlastnili italští Piccolominiové, se bohužel nedochovaly. V polovině 70. let 20. století byla zahájena celková obnova zámku včetně statického zajištění základů a zdiva a renovace venkovních sgrafitových omítek. V rámci těchto prací byly vyměněny i původní podlahy za strojově vyráběné vlysy z dubu a jsou položeny do stromečku nebo parketových čtverců z javoru s lemem z dubu. Parkety jsou položeny symetricky, aby byla zachována geometrie prostoru a čtverce evokují jednoduchý vzor prvních tabulových parket.

VOSKOVÁNÍ PARKET

Správa náchodského zámku v roce 2021 dokončila náročnou reinstalaci hlavního prohlídkového okruhu a na konci roku 2022 ji pracovníci společnosti Renspol doplnili obnovou parketových podlah, které si návštěvníci mohou

prohlédnout v nové sezoně. Obnova probíhala po bezmála padesáti letech. Po několikastupňovém hloubkovém čištění byly parkety ošetřeny tradičními vosky. V případě zámeckých parket je obzvlášť důležité volit takovou povr- chovou úpravu, která je obnovitelná bez nutnosti celoplošného broušení. Povrchová úprava není jen otázkou vzhledu. Volba vhodné úpravy závisí na mnoha faktorech. V případě zámeckých parket je výběr ovlivněn zejména požadavkem podlahy pravidelně šetrně čistit a obnovovat ochrannou vrstvu bez nutnosti použití brusky, tak aby byly parkety zachovány i pro příští generace. Vosk zajišťuje jejich účinnou ochranu a zároveň možnost šetrné obnovy.

ŠPANĚLSKÝ SÁL

Jednou z místností, kde společnost Renspol práce prováděla, byl Španělský sál. Ten je vyzdoben raně barokními malbami, které doplňuje bohatá rokoková štukatura a nástropní freska. Na podlaze jsou položeny vlysy z javoru do šachovnice a rozdělené do čtverců dubovými lemy. Část par- ket byla natřena a část byla bez povrchové úpravy. Cílem bylo sjednotit optiku a povrchovou úpravou. Tak jako v ostatních místnostech i zde byl použit tradiční vosk.

Michaela Reichlová, René Caran

www.parquet-renspol.cz

Foto: archiv NPÚ a firmy RENSPOL

 

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek