Jak přistupovat k restaurování parket

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ RESTAURÁTORŮ PŘIPRAVILA SPOLEČNOST PARQUET RENSPOL

Účastníci setkání navštívili několik historických objektů s prohlídkou zaměřenou na parkety a specifika jejich pokládky v Čechách. To znamená přitloukaní tabulových samonosných parket na tesařský prkenný záklop.

Tato technika pokládky není běžná pro kolegy z Nizozemska, Belgie a ani ze Španělska. V těchto zemích se historické parkety pokládaly na nosné rošty. Další zajímavou dřevěnou podlahou, se kterou se kolegové ze zahraničí mohli seznámit a málo se s ní setkávají, byla špalíková dlažba v  průjezdech. Ta byla i pojítkem pro návštěvu a prohlídku Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde špalíkovou dlažbu rádi používají v ateliéru sochařství a malířství doc. akad. mal. Vratislava Ševčíka, který všechny zúčastněné katedrou provedl.

NA ZÁMKU KAČINA

Jeden den mezinárodního setkání patřil návštěvě zámku Kačina, kde se mezinárodní tým zaměřil na praktický průzkum dřevin a použitých technik, které byly použity při výrobě intarzovaných parket na zámku. Díky nim se dosáhlo u některých podlahových prvků 3D efektu. Skupinu zaujalo provedení geometrických vzorů a symetrie související s architektonickým řešením stavby. Tehdejší mistr parketář při realizaci parketové podlahy na zámku kladl důraz na kresbu dřeva, volbu dřevin a také jejich rozmanitost při provádění detailů. K dosažení některých nuancí černé byla například použita technika barvení parket „vařením“ nebo pro zvýraznění plasticity povrchu v jemných detailech technika, která se používá dodnes – „opalování dřeva pískem“.

Zámkem Kačina skupinu restaurátorů parket provázela konzervátorka, vedoucí oddělení sbírky NZM Dana Janotová:
„Zámek Kačina nechal v letech 1801–1823 postavit hrabě Jan Rudolf Chotek jako své letní sídlo. Na projektu se podílel především architekt Christian Friedrich Schuricht a později Georg Fischer. Plány stavby významně roz- pracoval a stavbu řídil Johann Philipp Joendl. Všechny detaily jsou řešeny velkoryse ... včetně parketových podlah.

Vybavení apartmánů jednotlivými typy parket odpovídá společenskému zařazení osob, které zde měly být ubytovány. Zatímco v předsíních a obytných místnostech služebnictva jsou k vidění běžné prkenné podlahy, v lepších komnatách byly položeny parkety. Na Kačině jsou k vidění běžné křížové parkety z měkkého i tvrdého dřeva, které odpovídají běžným řemeslnickým výrobkům. Další typy parketových podlah jsou méně časté, např. stavební- kem (Janem Rudolfem hrabětem Chotkem) oblíbené šestúhelné parkety, ty jsou k vidění v privátních menších pokojích majitele a jeho manželky a v apartmánu nejvzácnějších hostů. Nejkomplikovanější jsou parkety ve dvou centrálních prostorách zámku, v tzv. tanečním sálu a vstupním pan- teonu. Tyto parkety se vymykají dobové produkci v Čechách a prozatím se nepodařilo určit jejich autora (s jistotou jím nebyl Johann Philipp Joendl). Více bychom se mohli dozvědět z nedávno objevených materiálů rodového archivu rodiny Chotků, které se parket na Kačině týkají.“

parquet-renspol.cz

nzm.cz/muzeum-ceskeho-venkova-zamek-kacina

Článek publikovaný v časopise PODLAHY Profi 3/2023. CELÝ ČLÁNEK

page1image3874289024

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek