Restaurování není renovace !

RESTAUROVÁNÍ

= obnova parket "SE" zachováním jejich historické i finanční hodnoty
Restaurování jsou opatření, která jsou nezbytná pro zachování dřevěných podlah v jejich původní podobě. Opatření jsou často nákladná a časově náročná. Jde o zachování původní podlahy a nebo její opětovné vybudování do detailu. Provádění restaurátorských prací v našem provedení znamená maximální šetrnost k původním materiálům, zachování historických technologií a respekt k řemeslné práci našich předků. To znamená zachování historické hodnoty parket pro příští generace.

RENOVACE

= obnova parket "BEZ" zachování jejich historické a finanční hodnoty
Renovace někdy je uváděna jako repase, v případě zámeckých parket nebo jiných dřevěných podlah, znamená obvykle celoplošné strojové broušení, tmelení a povrchovou úpravu. Hlavní důraz je zde kladen na modernizaci, opatření mají zvýšit životní úroveň nebo přizpůsobit využití. Renovací odstraňujeme poškození, ale nezohledňuje se historická hodnota parket, jejich životnost ani tradiční technologie. Obvykle se tak v dlouhodobém horizontu parkety postupně ničí. Cena je nižší než v případě restaurování, ale na historické parkety ji nelze doporučit.

PROČ HISTORICKÉ PODLAHY NIKDY NEBROUSIT?

Zámecké parkety jsou položeny na tesařských nebo truhlářských podlahách, tzn. na polštářích je prkenný záklop a na něm jsou přitlučeny parkety. Jedná se o pružnou konstrukci, která není 100% rovná. Co se stane, když budeme takovou podlahu celoplošně brousit:
- zcela zničíme historickou hodnotu podlahy, pro představu na světovém trhu s historickými podlahami se hodnota broušené podlahy oproti té bez invazivních zásahů sníží na cenu řeziva
- nerovnoměrně zmenšíme švartnu (v případě dvouvrstvých parket) nebo horní vrstvu nad drážkou a tyto výškové rozdíly jsou i 4 mm
- při opakovaném broušení dojde k významnému oslabení a obvykle se začne odlepovat horní švartna, kterou při následném broušení odtrhneme a zničíme
- celkovým oslabením parkety může dojít až k jejímu "rozpadu"

JAK UCHOVAT ZÁMECKÉ PARKETY

Pokud Vám na parketách záleží a chcete je uchovat i pro příští generace nikdy je nenechejte celoplošně strojově brousit. To samo o sobě ale nestačí. Důležité je provádět pravidelné prohlídky celkového stavu podlahy, to zahrnuje stavební stav, stav parket a dýh a stav povrchu. Podle zjištění je vhodné poškození odstranit, co nejdříve. V případě, že to není možné, je nutné provést konzervaci stavu a zajistit, aby necházelo k další degradaci materiálu a parkety se dále nepoškozovaly.

Na Vaše dotazy Vám rádi odpovíme. Kontaktujte nás.

 

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek